Du học Đài Loan

+Hệ ngôn ngữ ngắn hạn

Đối tượng: không giới hạn

Thời gian nhập học: khóa mùa xuân, khóa mùa thu, khóa mùa hè, khóa mùa đông

Điều kiện: chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level 1, học bạ từ trung bình khá trở lên.

+Hệ chuyên ban Học và thực hành

Đối tượng: tốt nghiệp THPT trở lên, tuổi từ 18-24

Điều kiện: điểm trung bình 10/11/12 từ 6.0 trở lên, chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level 1

Học bổng: 30%-50%

Lương làm thêm: 150 nghìn VND/ giờ, mỗi tuần 20 giờ

Lương thực tập: 21triệu VND/ tháng(mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày 8 tiếng)

Lương sau khi ra trường: 25 triệu VND/tháng

+Hệ chính quy

++Đại học

Điều kiện: tốt nghiệp THPT, điểm trung bình 10/11/12 từ 6.0 trở lên, chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level 2 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương.

Học bổng: theo năng lực

Lương làm thêm: 150 nghìn VND/ giờ, mỗi tuần 20 giờ

++Thạc sỹ

Điều kiện: tốt nghiệp đại học, thành tích khá trở lên, chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level 3 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương.

Học bổng: theo năng lực

Lương làm thêm: 150 nghìn VND/ giờ, mỗi tuần 20 giờ

++Tiến sỹ

Điều kiện: tốt nghiệp thạc sỹ, thành tích khá trở lên, chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level 3 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương.

Học bổng: theo năng lực

Lương làm thêm: 150 nghìn VND/ giờ, mỗi tuần 20 giờ

+Hệ 2+2

Điều kiện: tham gia chương trình 2+2 theo chỉ định hoặc đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, sang học tiếp văn bằng 2, thành tích khá trở lên, chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level  2 trở lên.

Học bổng: 30%-50%

Lương làm thêm: 150 nghìn VND/ giờ, mỗi tuần 20 giờ

Lương thực tập: 21triệu VND/ tháng(mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày 8 tiếng)

Lương sau khi ra trường: 25 triệu VND/tháng

+Hệ 3+2

Điều kiện: đã tốt nghiệp cao đẳng, tham gia chương trình liên thông đại học 2 năm và 1 năm thực tập có lương, thành tích khá trở lên, chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL Level  2 trở lên.

Học bổng: 30%-50%

Lương làm thêm: 150 nghìn VND/ giờ, mỗi tuần 20 giờ

Lương thực tập: 21triệu VND/ tháng(mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày 8 tiếng)

  • Trang chủ
  • Phone
  • Zalo